Call now » (+66) 92-946-6330

ติดตรวจเช็คสายแลน(Lan), สายโทรศัพท์ภายใน / มาร์คสาย และเข้าหัวสายแลน(Lan)/สายโทรศัพท์

งานเข้าหัวสายแลน(lan) และสายโทรศัพท์ พร้อมตรวจเช็คสายและมาร์คสายด้วยปอกหมายเลขกำกับ หน้างานเป็นพื้นที่อาคารรีโมเวทใหม่

สถานที่ : อาคารสำนักงาน ถนนสุขุมวิทเก่า (บางปู)

รายละเอียดงาน 

- ตรวจเช็คสายแลน(lan) , มาร์คสายแลน(lan) และเข้าหัวแลน(Lan)ทั้งฝั่ง Outlet และฝั่งตู้ Rack จำนวน 40 จุด พร้อมจัดสายเข้าตู้ Rack โดยต่อเข้า switch 24 port จำนวน 2 ตัว
- ตรวจเช็คสายโทรศัพท์ภายใน, มาร์คสาย และเข้าหัวสายฝั่ง Outlet จำนวน 30 จุด

ขั้นตอนการทำงาน

- ตรวจเช็คสายแลนและสายโทรศัพท์ หัวท้ายทุกเส้น และมาร์คสายด้วยปอกหมายเลขกำกับสายตามลำดับ
- เข้าหัวแลน(Lan) ทั้งฝั่ง Outlet และฝั่งตู้ Rack 
- เข้าหัวโทรศัพท์ฝั่ง Outlet (ลูกค้าเป็นผู้เข้าฝั่งตู้สาขา)
- ตรวจเช็คสายแลน(Lan) ทุกเส้นด้วยเครื่องมือตรวจเช็คมาตรฐานการเข้าหัวแลน(Lan)
- จัดสายแลน(Lan) เข้าตู้ Rack โดยต่อเข้า switch 24 port จำนวน 2 ตัว
- ติดสติ๊กเก้อกำกับ Outlet เพื่อง่ายต่อการใช้งาน และตรวจเช็คภายหลัง

เข้าหัวแลน(Lan) และจัดสายในตู้ Rack

Outlet Popup บนพื้น

ห้องรีโมเวทใหม่ จุดสายแลนและสายโทรศัพท์ ตามตำแหน่งภายในห้อง

ห้องรีโมเวทใหม่ จุดสายแลนและสายโทรศัพท์ ตามตำแหน่งภายในห้อง

ตำแหน่งสายแลน(Lan) และสายโทรศัพท์ตามผนังห้อง

ตรวจเช็คสายพร้อมใส่ปอกหมายเลขกำกับสาย

ตรวจเช็คสายพร้อมใส่ปอกหมายเลขกำกับสาย

ตรวจเช็คสายพร้อมใส่ปอกหมายเลขกำกับสาย

ตรวจเช็คสายพร้อมใส่ปอกหมายเลขกำกับสาย

ตรวจเช็คสายพร้อมใส่ปอกหมายเลขกำกับสาย

ตรวจเช็คสายพร้อมใส่ปอกหมายเลขกำกับสาย

เข้าหัวแลน(Lan) ตัวเมีย ฝั่ง Outlet

เข้าหัวแลน(Lan) ตัวเมีย ฝั่ง Outlet

 

เข้าหัวโทรศัพท์ตัวเมีย ฝั่ง Outlet (ยี่ห้อ Panasonic)

 

เข้าหัวโทรศัพท์ตัวเมีย และหัวแลน(Lan) ตัวเมีย ฝั่ง Outlet (ยี่ห้อ Panasonic)  ตำแหน่ง Popup บนพื้นห้อง

เข้าหัวโทรศัพท์ตัวเมีย และหัวแลน(Lan) ตัวเมีย ฝั่ง Outlet (ยี่ห้อ Panasonic) 

ตรวจเช็คสายแลน(Lan) ด้วยเครื่องเช็คสายมาตรฐาน

ตำแหน่ง Outlet Lan ฝังผนัง

ตำแหน่ง Outlet Lan และโทรศัพท์ ฝังผนัง

ตำแหน่ง Outlet Lan และโทรศัพท์ ฝังผนัง

ตำแหน่ง Outlet Lan และโทรศัพท์ ฝังผนัง

ตำแหน่ง Outlet Lan และโทรศัพท์ ฝังผนัง

ตำแหน่ง Outlet Lan และโทรศัพท์ Pop up บนพื้นห้อง

ตำแหน่ง Outlet Lan และโทรศัพท์ Pop up บนพื้นห้อง

ตำแหน่ง Outlet Lan และโทรศัพท์ Pop up บนพื้นห้อง

 ตำแหน่ง Outlet Lan และโทรศัพท์ Pop up บนพื้นห้อง

ตำแหน่ง Outlet Lan และโทรศัพท์ Pop up บนพื้นห้อง

ตำแหน่ง Outlet Lan 

แสดงปอกหมายเลขกำกับสายแลน (ทั้งฝั่งตู้ Rack และฝั่ง Outlet)

จัดสายแลน(Lan) ในตู้ Rack เข้า Switch 24 Port

จัดสายแลน(Lan) ในตู้ Rack เข้า Switch 24 Port


รับเดินสายแลน, ช่างเดินสายแลน, งานวางระบบเน็ตเวิร์ค, Lan wiring , รับเงินสายโทรศัพท์ภายใน, งานรื้อถอนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Network, ช่างไฟฟ้า, งานไฟฟ้าในสำนักงาน, ติดตั้งจุดไฟฟ้า, เต้ารับไฟฟ้า, ไฟฟ้าแสงสว่าง,แก้ไขปัญหาโทรศัพท์ภายใน, ติตดั้งตู้สาขา, จัดสายแลน, รื้อถอนสายแลน สายโทรศัพท์, งานรื้อถอนสายสัญญาณ, จัดสายเข้าตู้ Rack

Read 1533 times

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายเทคนิค

 : 092-946-6330  (ช่างเวช)  ช่างแลน (Lan) และโทรศัพท์

 : 092-290-6089  (ช่างพะ)  ช่างไฟฟ้า
------------------------------------------

website : www.se-be.com
ติดต่อเรา | CONTACT US