Print this page

เดินสายแลน (Lan) Cat6 (Link) โครงการ บ้านสวนพลู จำนวน 103 จุด

งานเดินสายแลน (Lan) ตึกเก่าปรับปรุงเป็นร้านอาหาร อาคาร 3 ชั้น (ชั้นB , ชั้น1 และ ชั้น2)  เดินสายแลนทั้งหมดจำนวน 103 จุด

ชื่องาน : โครงการบ้านสวนพลู ดัดแปลงอาคาร 2 ชั้น (ใต้ดิน 1 ชั้น) เพื่อใช้เป็นภัตตาคาร-พาณิชย์

รายละเอียดงาน  เดินสายแลน (Lan) cat6 ยี่ห้อ Link จำนวน 103 จุด โดยแบ่งเป็นรายการอุปกรณ์ดังนี้

- จุดแลน (Lan) สำหรับ Access Point (wifi) จำนวน 9 จุด
- จุดแลน (Lan) สำหรับ กล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 42 จุด
- จุดแลน (Lan) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 39 จุด
- จุดแลน (Lan) สำหรับ Figer Scan + Access Control จำนวน 9 จุด
- จุดแลน (Lan) สำหรับ IP Phone จำนวน 3 จุด

รูปแบบการติดตั้ง

ติดตั้งสายแลน (Lan) ไปยังจุดต่างๆที่ลูกค้ากำหนดโดยมีตู้ Rack และ Switch แยก ของแต่ละชั้น และห้อง Server อยู่ชั้นB เดินสายอัพลิ้ง (Up Link)  ชั้นละ 2 เส้น (ชั้น1 และชั้น2)

ขั้นตอนติดตั้ง

- ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บแต่ละชั้นไปยังตำ