Call now » (+66) 92-946-6330

จัดสายแลน (Lan) Cat6A ในตู้ Rack 42U และเข้า Patch Panel จำนวนทั้งหมด 1200 หัว

งานจัดสายแลน (Lan) ในตู้ Rack 42U และเข้า Patch Panel จำนวนทั้งสิ้น 1,200 หัว  พร้อมเช็คสายด้วยเครื่องตรวจวัดสายแลน (Lan) DSX-8000 cableanalyzer

สถานที่ : อาคารรัฐสภาใหม่ เกียกกาย

รายละเอียดงาน 

จัดสายแลน(Lan) Cat6A Link เข้าตู้ Rack 42U และเข้า Patch Panel โดยแบ่งสายแลนเข้าตู้จำนวน 432 เส้น / 1 ตู้ Rack42U  เมื่อจัดสายและเข้า Patch Panel เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการตรวจวัดสายแลน(Lan)ทุกเส้นด้วยเครื่องตรวจวัดสายแลน (Lan) DSX-8000 cableanalyzer  พร้อมติดตั้งป้ายชื่อกำกับ

ขั้นตอนการทำงาน

- แบ่งสายเป็นชุดๆ ชุดละ 24 เส้น เพื่อเข้า Patch Panel 24 Port (Link)
- จัดสายให้เป็นระเบียบ และเผื่อสายพอประมาณในตู้ Rack
- มาร์คสายทุกเส้นด้วยหมายเลขกำกับสาย และตัดปลายสายให้พอดีกับ Patch Panel
- เข้าหัวสายแลน (Lan) Cat6A ตัวเมีย และนำหัวที่เข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วล็อคเข้ากับช่องใน Patch Panel
- ยึด Patch Panel เข้ากับตู้ Rack42U
- เข้าหัวสายฝั่งโต๊ะทำงาน หรือจุดที่ต้องการติดตั้งอุปกรณ์ Network
- ตรวจเช็คสายแลน (Lan) ด้วยเครื่องตรวจวัดสายแลน (Lan) DSX-8000 cableanalyzer

อาคารรัฐสภาใหม่ เกียกกาย (วันที่ 01 ธันวาคม 2562)

ปลายสายแลน(Lan) cat6a link ในห้อง server

จัดสายเข้าตู้ Rack42U

จัดสายเข้าตู้ Rack42U

จัดสายเข้าตู้ Rack42U

วัดสายแลน(Lan) และตัดปลายสายแลน (Lan) เพื่อเข้า Patch Panel

ตัดปลายสายแลน(Lan) และติดตั้งหมายเลขกำกับสาย

ตัดปลายสายแลน(Lan) และติดตั้งหมายเลขกำกับสาย

ตัดปลายสายแลน(Lan) และติดตั้งหมายเลขกำกับสาย

ปอกสายแลน(Lan) เตรียมเข้าหัวแลนตัวเมีย

เขัวหัวแลนตัวเมีย

เขัวหัวแลนตัวเมีย

เขัวหัวแลนตัวเมียเสร็จเรียบร้อยรอยึดเข้ากับ Patch panel

ตำแหน่งปลายสายแลน(Lan) จุดติดตั้งอุปกรณ์ในห้องประชุมรัฐสภา

ตำแหน่งปลายสายแลน(Lan) จุดติดตั้งอุปกรณ์ในห้องประชุมรัฐสภา

 ยึดหัวแลนตัวเมีย cat6a เข้ากับ patch panel

ตำแหน่งปลายสายแลน(Lan) จุดติดตั้งอุปกรณ์ในห้องประชุมรัฐสภา

ตำแหน่งปลายสายแลน(Lan) จุดติดตั้งอุปกรณ์ในห้องประชุมรัฐสภา

ติดตั้ง Patch Panel เข้ากับตู้ Rack

จัดสายเข้าตู้Rack42U ด้วย Patck Panel 24 Port ยี่ห้อ Link เรียบร้อย

จัดสายเข้าตู้Rack42U ด้วย Patck Panel 24 Port ยี่ห้อ Link เรียบร้อย

ตรวจเช็คสายด้วยเครื่องตรวจวัดสายแลน (Lan) DSX-8000 cableanalyzer

ตำแหน่งปลายสายอแลน (lan) สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ Network

ตำแหน่งปลายสายอแลน (lan) สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ Network

ตำแหน่งปลายสายอแลน (lan) สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ Network

ตำแหน่งปลายสายอแลน (lan) สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ Network

ตำแหน่งปลายสายอแลน (lan) สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ Network

ติดตั้งป้ายชื่อกำกับตำแหน่งสายแลน (Lan)

ภาพแสดงตู้ Rack ที่จัดสายแลน (Lan) Cat6a เรียบร้อย

ติดตั้งสายแลนเข้าตู้ Rack42U

จัดสายแลน(Lan) จำนวน 80 เส้น เข้าตู้ Rack42U

จัดสายแลน(Lan) จำนวน 80 เส้น เข้าตู้ Rack42U

ติดตั้ง Patch Panel 24 Port

เจ้าหน้าที่จาก Interlink แนะนำวิธีติดตั้ง Patch Panel

จัดสายแลน (Lan) เข้าตู้ Rack42U

วัดปลายสายแลน (Lan) และตัดปลายเพื่อเตรียมเข้าหัวแลนตัวเมียและเข้า Patch Panel

วัดปลายสายแลน (Lan) และตัดปลายเพื่อเตรียมเข้าหัวแลนตัวเมียและเข้า Patch Panel

เข้าหัวแลนตัวเมียและเข้า Patch Panel

ติดตั้งหมายเลขกำกับสายแลนแต่ละเส้น

ติดตั้งหมายเลขกำกับสายแลนแต่ละเส้น

เตรียมหัวแลนเพื่อเข้า Patch Panel

จัดหัวแลนเพื่อเข้า Patch Panel

ตรวจเช็คสายด้วยเครื่องตรวจวัดสายแลน (Lan) DSX-8000 cableanalyzer  (พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของ Interlink)

ตรวจเช็คสายด้วยเครื่องตรวจวัดสายแลน (Lan) DSX-8000 cableanalyzer  (พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของ Interlink)

แสดงค่าสายสัญญาณจากเครื่องตรวจวัดสายแลน (Lan) DSX-8000 cableanalyzer 

ตรวจเช็คสายด้วยเครื่องตรวจวัดสายแลน (Lan) DSX-8000 cableanalyzer  (พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของ Interlink)

ตรวจเช็คสายด้วยเครื่องตรวจวัดสายแลน (Lan) DSX-8000 cableanalyzer  (พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของ Interlink)

จัดสายแลน (Lan) เข้าตู้Rack42U บน Patch Panel เรียบร้อย

จัดสายแลน (Lan) เข้าตู้Rack42U บน Patch Panel เรียบร้อย

เริ่มจัดสายแลน(Lan) Cat6A Link ในตู้ Rack42U (ตู้ใหม่) จำนวนสายเข้าตู้ 432 เส้น

วัดสายแลน(Lan) เพื่อเข้า Patch Panel

ติดตั้งหมายเลขกำกับสายแลน(Lan)

ติดตั้งหมายเลขกำกับสายแลน(Lan)

ติดตั้งหมายเลขกำกับสายแลน(Lan)

บอกสายแลน(Lan) เตรียมเข้าหัวแลนตัวเมีย

บอกสายแลน(Lan) เตรียมเข้าหัวแลนตัวเมีย

ตรวจวัดสายด้วยเครื่องตรวจวัดสายแลน (Lan) DSX-8000 cableanalyzer

เข้าหัวแลนตามจุดติตดั้งอุปกรณ์ Network

แสดงผลการตรวจวัดสายด้วยเครื่องตรวจวัดสายแลน (Lan) DSX-8000 cableanalyzer

จัดสายแลน (Lan) ในตู้ Rack และเข้าPatch Panel เรียบร้อย

จัดสายแลน (Lan) ในตู้ Rack และเข้าPatch Panel เรียบร้อย


รับเดินสายแลน, ช่างเดินสายแลน, งานวางระบบเน็ตเวิร์ค, Lan wiring , รับเงินสายโทรศัพท์ภายใน, งานรื้อถอนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Network

Read 1850 times
primi sui motori con e-max.it

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายเทคนิค

โทร : 092-946-6330  ชัยเวช
------------------------------------------

website : www.se-be.com
ติดต่อเรา | CONTACT US

       

ความเห็นล่าสุด | Recent comments

165839