Print this page

เดินสายแลน(Lan) , สายโทรศัพท์ภายใน, เต้ารับไฟฟ้า และไฟแสงสว่าง

งานปรับปรุงห้องทำงานของคณะครูอาจารย์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เดินจุดแลน (Lan), โทรศัพท์, ไฟฟ้า, ไฟสำหรับแอร์ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด

สถานที่ : ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดงาน 

- งานเดินสายแลน(Lan) Cat6 Link จำนวน 5 จุด
- เดินสายโทรศัพท์ จำนวน 5 จุด
- เดินสายไฟฟ้าเต้ารับคู่แบบมีกราวด์ จำนว 5 จุด
- หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 11 จุด
- ไฟสำหรับแอร์ จำนวน 2 ตัว

ขั้นตอนการทำงาน

- ติดตั้งท่อ EMT ไปตามจุดแลน(Lan) , โทรศัพท์ และไฟฟ้า ตามแผนผังที่ลูกค้ากำหนด
- วายวายในท่อ EMT ไปลงตามจุด
- เข้าหัวแลน(Lan) และโทรศัพท์ ฝั่ง Outlet ตามห้องที่ใช้งาน (หัวตัวเมีย) และเชื่อมต่อในฝั่งตู้ Rack
- มาร์คสายแลน(Lan) และสายโทรศัพท์ ด้วยเลขมาร์คสาย (เพื่อง่ายต่อการแก้ไขและตรวจเช็คภายหลัง)
- ตรวจเช็คสายทุกเส้นให้ใช้งานได้ปกติ (ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดสายมาตรฐาน TX1302 Link )
- เจ้าหน้าที่ IT ของ มศว. เข้าตรวจเช็คสัญญาณทั้งสายแลน และโทรศัพท์
- งานไฟฟ้าเชื่อมต่อสายไฟเข้าตู้ Control โดยแยก เบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ตามประเภทไฟฟ้าที่่ใช้งาน (เต้ารับไฟฟ้าแบบมีกราวด์, ไฟแสงสว่าง, ไฟแอร์)
- ฝั่งเต้ารับ, หลอดไฟแสงสว่าง และสวิตซ์ควบคุมหลอดไฟแสงสว่าง เชื่อมต่อเข้าตามมาตรฐาน ทดสอบใช้งานได้ปกติ

 

ช่างติดตั้งท่อ EMT

วัดระยะ และยึดท่อ EMT

พื้นที่ติตดั้งงาน

วายสายไฟ, สายแลน(Lan) และสายโทรศัพท์ จัดเก็บสายด้วยท่อ EMT

วายสายสัญญาณ

วายสายสัญญาณ

วายสายสัญญาณ

เชื่อมต่อสายไฟฟ้าในตู้ Control

ปิดฝาบล็อกและแยกสีท่อสัญญาณไฟฟ้า (ฝาสีแดง) และสัญญาณแลน/โทรศัพท์ (สีขาว)

เจาะช่องวายสายสัญญาณผ่านกำแผงยิบซั่ม

เจาะฝ้าเพื่อติดตั้งโคมไฟ LED

เจาะฝ้าเพื่อติดตั้งโคมไฟ LED

ติดตั้งโคมไฟ LED

ติดตั้งสวิตซ์ไฟฟ้า และรีโมทแอร์

ฝ่าย IT ของ มศว. ตรวจเช็ค และทดสอบสัญญาณจุดแลน (Lan)

ฝ่าย IT ของ มศว. ตรวจเช็ค และทดสอบสัญญาณจุดแลน (Lan)

ฝ่าย IT ของ มศว. ตรวจเช็ค และทดสอบสัญญาณจุดโทรศัพท์ภายใน

สวิตซ์ไฟฟ้า (แสงสว่าง)

เต้ารับแลน(Lan) , เต้ารับโทรศัพท์ และเต้ารับไฟฟ้า

เต้ารับแลน(Lan) , เต้ารับโทรศัพท์ และเต้ารับไฟฟ้า

เต้ารับแลน(Lan) , เต้ารับโทรศัพท์ และเต้ารับไฟฟ้า

แสงสว่างไฟฟ้า


รับเดินสายแลน, ช่างเดินสายแลน, งานวางระบบเน็ตเวิร์ค, Lan wiring , รับเงินสายโทรศัพท์ภายใน, งานรื้อถอนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Network, ช่างไฟฟ้า, งานไฟฟ้าในสำนักงาน, ติดตั้งจุดไฟฟ้า, เต้ารับไฟฟ้า, ไฟฟ้าแสงสว่าง

Read 278 times