Call now » (+66) 92-946-6330

งานติดตั้งสายแลน(Lan) , สายโทรศัพท์ภายใน  และสายแลน(Lan) สำหรับ CCTV

รายละเอียดงาน 

อาคาร 3 ชั้น
- เดินสายแลน(Outlet Lan) จำนวน 12 จุด
- เดินสายโทรศัพท์ภายในจำนวน 12 จุด
- เดินสายแลน(Lan) สำหรับกล้องวงจรปิด IP Camera จำนวน 30 จุด แบ่งเป็นชั้นละ 10 จุด

สถานที่

บริษัท  ฟีนิกซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

วันที่ติดตั้ง

06 - 12  สิงหาคม 2564

ขั้นตอนการทำงาน

- ติดตั้งตู้ 6U ชั้นละ 1 ตู้
- ติดตั้ง SWITCH จำนวน 2 ตัว/ตู้ (SWITCH 16 PORT สำหรับ IP Camera และ SWITCH 8 PORT สำหรับ Outlet Lan )
- เดินสายแลน(Lan) UTP Cat6 Link จำนวน 42 จุด
- เดินสายโทรศัพท์ภายใน 4 Core 0.5 mm. จำนวน 12 จุด
- ชั้น 1 และชั้น 2 จัดเก็บสายแลน(Lan) และสายโทรศัพท์ ด้วยท่อ PVC, ชั้น3 จัดเก็บสายบนฝ้าด้วยท่อเฟล็กอลูมิเนียม
- จัดสายแลน(Lan) UTP Cat6 Link เข้าตู้ RACK
- ใส่หมายเลขกำกับสายทุกเส้น เพื่อง่ายต่อการตรวจเช็คภายหลัง
- เข้าหัวแลน(Lan) UTP Cat6 Link ทั้งฝั่งตู้ RACK และฝั่งปลายสาย
- ตรวจเช็คสายทุกเส้นด้วยเครื่องเช็คสาย Cable Tester LINK TX-1302
- ติดตั้ง กล้อง CCTV ตามจุดที่ลูกค้ากำหนด

ภาพประกอบงานติดตั้ง

หน้างาน  บริษัท  ฟีนิกซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ตำแหน่ง CCTV ด้านหน้าทางเข้า

ตำแหน่ง CCTV ด้านในคลิงสินค้า

ตู้ Rack และอุปกรณ์ในตู้ ชั้น 1

ใส่หมายเลขกำกับสายทุกเส้นเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบภายหลัง

ใส่หมายเลขกำกับสายทุกเส้นเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบภายหลัง

ตำแหน่งเต้ารับแลน Outlet Lan และ โทรศัพท์

ช่างกำลังยึดกล้อง CCTV

ช่างกำลังยึดกล้อง CCTV

กล้องวงจรปิด CCTV

ตู้ Rack และอุปกรณ์ในตู้ พร้อมจัดสายเข้าตู้ ชั้น 2

ใส่หมายเลขกำกับสายทุกเส้นเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบภายหลัง

ใส่หมายเลขกำกับสายทุกเส้นเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบภายหลัง

นำสายแลน (Lan) สำหรับ CCTV ทั้งหมดของชั้น 2 เข้า Switch

นำสายแลน (Lan) สำหรีบคอมพิวเตอร์ (OutLet Lan) ทั้งหมดของชั้น 2 เข้า Switch

นำสายแลน (Lan) สำหรีบคอมพิวเตอร์ (OutLet Lan) ทั้งหมดของชั้น 2 เข้า Switch

ตำแหน่งกล่องวงจรปิด CCTV

กล่องวงจรปิด CCTV

ตำแหน่งกล่องวงจรปิด CCTV  และ ตู้ RACK

ตำแหน่งกล่องวงจรปิด CCTV

ตำแหน่งกล่องวงจรปิด CCTV

ตำแหน่งกล่องวงจรปิด CCTV

ตำแหน่งกล่องวงจรปิด CCTV

Outlet Lan และโทรศัพท์ภายใน

Outlet Lan และโทรศัพท์ภายใน

Outlet Lan และโทรศัพท์ภายใน

Outlet Lan และโทรศัพท์ภายใน

ตู้ Rack ชั้น 3

นำสายแลน (Lan) สำหรีบคอมพิวเตอร์ (OutLet Lan) ทั้งหมดของชั้น 2 เข้า Switch

ตำแหน่งกล่องวงจรปิด CCTV

ตำแหน่งกล่องวงจรปิด CCTV

ตำแหน่งกล่องวงจรปิด CCTV

ตำแหน่งกล่องวงจรปิด CCTV

ตำแหน่งกล่องวงจรปิด CCTV

Outlet Lan และโทรศัพท์ภายใน

Outlet Lan และโทรศัพท์ภายใน

Outlet Lan และโทรศัพท์ภายใน

Outlet Lan และโทรศัพท์ภายใน

Outlet Lan และโทรศัพท์ภายใน

Outlet Lan และโทรศัพท์ภายใน 


รับเดินสายแลน, ช่างเดินสายแลน, งานวางระบบเน็ตเวิร์ค, Lan wiring , รับเงินสายโทรศัพท์ภายใน, งานรื้อถอนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Network, ช่างไฟฟ้า, งานไฟฟ้าในสำนักงาน, ติดตั้งจุดไฟฟ้า, เต้ารับไฟฟ้า, ไฟฟ้าแสงสว่าง,แก้ไขปัญหาโทรศัพท์ภายใน, ติตดั้งตู้สาขา, จัดสายแลน, รื้อถอนสายแลน สายโทรศัพท์, งานรื้อถอนสายสัญญาณ, จัดสายเข้าตู้ Rack, ช่างไฟลาดกระบัง

Read 5017 times

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายเทคนิค

 : 092-946-6330  (ช่างเวช)  ช่างแลน (Lan) และโทรศัพท์

 : 092-290-6089  (ช่างพะ)  ช่างไฟฟ้า
------------------------------------------

website : www.se-be.com
ติดต่อเรา | CONTACT US